Om bostadsanpassning


Om du skulle råka ut för en sjukdom eller olycka som ger dig bestående handikapp, som gör det svårt för dig att klara dig i den bostad som du har, kan du ansöka om bostadsanpassningbidrag.

 

Vad kan du få anpassat?

Åtgärderna skall vara nödvändiga för att en person skall kunna klara sig på egen hand och ändringsbehovet vara en följd av personens funktionshinder.

Bostadsanpassning kan fås för fasta funktioner (sådant som du inte tar med dig när du flyttar).
Anordningar som erhållits med stöd av bostadsanpassningsbidrag är brukarens enskilda egendom, t ex hissar, större ramper, spisvakter etc. När behovet upphör kan utrustningen, om brukaren så önskar, återlämnas till kommunen. Kommunen svarar i så fall för kostnader som demontering och transporter.

 
 

Hur går det till?

Det behövs ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller någon annan kunnig. Om du kontaktar din arbetsterapeut kan ni tillsammans gå igenom vilka svårigheter du har och hur du skulle vilja att ditt boende anpassas. Därefter gör exempelvis arbetsterapeuten en bedömning och skriver ett intyg samt ett åtgärdsförslag. Du kan alltid överklaga ett beslut som du inte är nöjd med.

Vem får bidrag?

 Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres - eller bostadsrätt. Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt måste hyresvärden/fastighetsägaren godkänna att du får ändra i din lägenhet/hus. Om det är större arbeten som ska utföras, brukar kunden eller kommunen begära offert på arbetet. Därefter beslutar kommunen vad du kan göra och hur stort belopp du får till anpassningen. Pengarna betalas inte ut förrän besiktning är gjord av kommunens handläggare och rätt arbete har utförts.

Här hittar du din kommuns information om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag

Fullmakt

Om du vill att kommunen ska hjälpa till vid upphandling av bostadsanpassnings åtgärder måste du ge kommunens handläggare en fullmakt. Kommunen upphandlar då och ser till att beslutad åtgärd utförs.